VENDE TË LIRA PUNE

ARKITEKT:

Të zoterojë programin auto-cad, fotoshop, duhet të realizojë projekte fasadash të jashtme dhe të brëndshme të stilit klasik, render etj. Të ketë patentë të klasit “B”, gjuhët e huaja preferohen anglisht,italisht etj.

Specilalist CNC:

Të zotërojë në mënyrë perfekte programin auto cad; Detyrat; duhet të punojë në prerjen e polisterolit me makineritë që disponojmë, sipas porosisë që I jep arkitekti të cilat dizenjohen ne autocad dhe futen në proces prerjeje.. Të ketë patentë të klasit “B”, gjuhët e huaja preferohen anglisht,italisht etj.

Specialist në lyerje me pistoletë:

Duhet të lyejë produktet e polisterolit me solucion, duhet të ketë eksperiecë në lyerje si p.sh, lyerje mkinash ose shtëpishë me pompë ose druri mobileri etj. Të ketë experiencë pune. Të ketë patentë të klasit “B” .Preferohen mosha të reja.

Skulptor:

Duhet te realizojë ne baltë, allçi dhe polisterol elemente të stilit klasik neo-klasik, barok,rokoko etj. P.sh. Skulptura të madhesive të ndryshme, korniza, relieve, kapitele etj, keto sipas porosive. Duhet të paraqesi foto të punimeve qe ka realizuar.

Usta kallupesh:

Duhet tju nxjeri negativin[ kallupin] skulpturave qe I jep skulptori. Të dijë të punojë me vetrorezinë, gomë[silicon] dhe allçi [tërheqje]. Të ketë experiencë pune në kallupe. Preferohen mosha të reja.

Specialist në terheqje allçiu të elementëve dekorativ:

Derdhje tërheqje.Të ketë experiencë pune. Të ketë patentë të klasit “B”, .Preferohen mosha të reja. Usta në montimin e dekoreve të gipsit, .Të ketë experiencë pune. Të ketë patentë të klasit “B”dhe “C”, .Preferohen mosha të reja.

Usta dhe Ndihmës në montimin e dekoreve të betonit dhe polisterolit:

Punohet edhe jashtë Tirane dhe jashtë Shqiperisë. Të dijë të zbatojë projektin që ja dorëzon arkitekti .Të ketë experiencë pune. Të ketë patentë të klasit “B”dhe “C” .Preferohen mosha të reja.

Stukues:

Duhet të stukoje dekoret e betonit dhe të polisterolit në objektet ku kane montuar ustallarët .stukimet bëhen me koll dhe spaturela. Të ketë experiencë pune. Të ketë patentë të klasit “B”, Preferohen mosha të reja.